Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 11 Mars 19.00

24 FEB 2019 19:27
Välkommen på årsmöte i klubblokalen måndagen den 11/3 kl. 19.00
  • Skapad: 24 FEB 2019 19:27

Dagordning enligt §20 i stadgarna.

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

3 Fråga om mötet behörigen utlysts.

4 Fastställande av dagordningen.

5 Val av ordförande och.sekreterare för mötet

6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkingar för det sistförflutna räkenskapsåret

7 Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det sistförflutna räkenskapsåret

8 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser

9 Val av:

a) föreningens Ordföraride, tillika Styrelsens Ordförandet för en tid av l (ett) år,

b) övriga, ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 (två) år, varvid tillses att mandatperioderna för hälften av ledamöterna förskjuts 1 (ett) år i förhållande till de övrigas,

c) 2 (två) suppleanter i Styrelsen för en tid av 1 (ett) år,

d) 2 (två) revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 (ett) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga,

e) 3 (tre) ledamöter i Valberedningen för en tid av 1 (ett) år,

f) 1 (en) kontaktperson med VFSF (Västernorrlands Flygsportförbund). (Kan utses av Styrelsen.)

10 Fastställande av årsavgiften till SFS för nästkommande verksamhetsår. (Exklusive centrala avgifter)

11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan.

12 Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av röstberattigad medlem minst 5 dagar, dock att förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas serast 30 dagar, före mötet.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen.


Epost: Adressen Gömd

 

Vädret Sundsvall Timrå...

Postadress:
Sundsvalls FS - Flygsport
Flygplatsen 1323
86030 Sörberge

Besöksadress:
Flygplatsen Grind A
86030 Sörberge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info