Hoppa till sidans innehåll

Välkomna till årsmöte i Sundsvalls Flygsällskap


SFS1200x1200

När: 30 mars kl 19:00 OBS! Nytt datum
Var: Permobil, Per Uddéns väg, Timrå  Industriområde. Se karta 
Anmälan: Inte nödvändig

 

Ett mycket viktigt möte som vi hoppas alla medlemmar kan delta i.

 

Hjälp gärna till genom att tipsa valberedningen på lämpliga personer ni vill ha i styrelsen. En vitalisering av styrelsen gagnar föreningen.

För att få rösta måste man ha betalat medlemsavgift senast 28/2 enligt stadgarna. 

Har du något som du vill ska diskuteras på årsmötet ska det vara styrelsen tillhanda senast 5 dagar innan mötet. (är det en stadgeändring minst 30 dagar innan)

Känner du någon som är intresserad, eller själv är det, utan att vara medlem är du välkommen på årsmötet!!

 

Länk till våra stadgar: SFS Stadgar

 

Förslag till dagordning

1   Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
2
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
3   Fråga om mötet behörigen utlysts.
4   Fastställande av dagordningen.
5   Val av ordförande och.sekreterare för mötet
6   Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkingar för det sistförflutna räkenskapsåret 
7   Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det sistförflutna räkenskapsåret 
  Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser 
  Val av: 
  

a)

föreningens Ordförande, tillika Styrelsens Ordförande för 1 år. 
 

b)

 

ledamöter i styrelsen för 2 år, hälften av ledamöterna förskjuts 1 år i förhållande till de övriga,

2 ledamöter för 2 år.

  c) 2 suppleanter för 1 år,
  d) 2 revisorer jämte suppleanter för 1 år.
  e) 3 ledamöter i Valberedningen för 1 år.
  f) 1 kontaktperson med VFSF (Västernorrlands Flygsportförbund). (Kan utses av Styrelsen.)
10   Fastställande av årsavgiften till SFS för nästkommande verksamhetsår. (Exklusive centrala avgifter) 
11   Styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

12

 

Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats av medlem.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen.

 

Styrelsens uppställning idag:

Ordförande 1 år Anders Jonasson  
Ledamot 2 år Magnus Lindgren vald tom 2015
Ledamot 2 år Johan Fällman vald tom 2014
Ledamot 2 år Jonas Wallerstedt vald tom 2015
Ledamot 2 år Mattias Thuresson vald tom 2014
Suppleant 1 år Olle Borg  
Suppleant 1 år Tony Granqvist  
Revisorer 1 år Hans Berg  
  1 år Christer Johansson  
Revisorsuppleant 1 år Mats Erik Lekby  
Valberedning 1 år Håkan Carlsson  070-5595822
  1 år Jouni Määttänen 073-5611189
  1 år Anders Jonsson  073-7240287
VFSF kontakt 1 år Olle Borg kan väljas av styrelsen
Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:58 Skribent: Mattias Thuresson
Epost: This is a mailto link

 

Vädret Sundsvall Timrå...

Postadress:
Sundsvalls FS - Flygsport
Flygplatsen 1323
86030 Sörberge

Besöksadress:
Flygplatsen Grind A
86030 Sörberge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info